रोज सकाळी दोन दाणे फक्त..! थकवा दूर होऊन टायमिंग वाढेल..तसेच टाचदुखी, गुडघेदुखी होईल कमी.. एक वेळा या बियांचा वापर कराच….!

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत. आजची बदलत चाललेली जी’वनशैली, व्या’यामाचा अभाव व योग्य व्हि’टॅ मिन्स च्या कमतरतेमुळे अनेक आजारांना निमंत्रण मिळत असते. या ति न्हीं च्या कमतरतेमुळे सध्या अगदी कमी वयातच आढळून येत असलेला एक आजार म्हणजे सां ’ध्यां चा विकार. आपल्याला जे आजार होतात किंवा कोणत्याही प्रकारची शा’रीरिक सम’स्या असो आपणच त्याला ज’बाबदार असतो.

तसेच आत्ताच्या काळामध्ये सर्व व्य क्तीं ना सं ’धि वात, प’ क्ष पात, लकवा तसेच कं बर, पाठ, मां ड्या गु ड घे यातील सू ज हाडांमध्ये होणारी ठ’णक यासारख्या सम’स्या निर्माण होतात. तसेच बऱ्याच लोकांमध्ये आढळून येते की त्यांच्या श’रीरात अश’क्तपणा, थ’कवा, कमजोरी, श’रीरामध्ये जो’श नसणे, स्नायू आखडणे, टाच दु’खणे यासारख्या वे’दनांना सामोरे जावे लागत असते.

पूर्वीच्या काळामध्ये माणसे ही अत्यंत का’टक होती. त्या काळात माणसांना पन्नाशी मध्ये होणाऱ्या वे’दनांना आत्ताच्या काळामध्ये वय वर्षे तीस झालेल्या तरुणांमध्ये वे’दना होत असतात. अलीकडच्या काळात अगदी तरुण वयामध्ये गुडघ्याच्या आजाराचे निदान झालेल्या पे’शंटचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचे दिसून येते. बैठी जी’वनशैली मुळे कंबर, गुडघ्यांना होणारा त्रा’स अजून वाढत चालला आहे.

आज आपण पाहणार आहोत जर आपल्याला कंबरदुखी, गुडघेदुखी चा त्रास असेल तर आज आपण एक घरगुती उपाय पाहणार आहोत….

आपल्याला वरील सम’स्यांवर उपाय करण्यासाठी सर्वात पहिला लागणार 50 ग्राम बिब्बा तसेच आपल्याला गूळ 50 ग्राम सुद्धा लागणार आहे. तसेच गुळा सोबत खोबरे 50 ग्रा-म, तूप सुद्धा लागणार आहे. हे सर्व पदार्थ घेतल्यानंतर सर्वात पहिला आपल्याला क’ड ई घ्यायची आहे. क’ढ ई ग र म झाल्यानंतर तूप टाकून गरम करून त्यामध्ये गूळ घालून त्यांचा चांगला पाक करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपल्याला बिब्बा टाकायचा आहे.

बिब्बा टाकून झाल्यानंतर बाकीचे पदार्थ त्यामध्ये टाकायचे याचे एकत्रित मि’श्रण करून लाडू बांधून घायचे. आपल्याला हा लाडू नियमित सकाळी एक खायचा आहे. हा उपाय जर आपण २१ दिवसापर्यत केला तर श’रीरामध्ये असणारी सर्व आजार दूर करण्यासाठी मदत होते. आत्ता आपण पाहूया आपण उपाय करण्यासाठी जे पदार्थ वापरले आहेत त्यांचे फा’यदे काय आहेत….

१) बिब्बा – आपल्याला तर माहीत आहे की बिब्बा हा काळा किंवा हिरव्या रंगाचा असतो. बिब्बा हा दातास ब’ळकटी आणणारा मानला जातो. हा पदार्थ उष्ण अ’ग्नीव’र्धक आहे. थंड वा’तावरणामध्ये ऊ’ब आणण्यासाठी उपयोगी पडतो.
२) खोबरे – खोबरे खाण्याचे अनेक फा’यदे आढळून येतात. खोबरे खाल्यामुळे हाडे म’जबूत होतात. खोबरे हे ब’लव’र्धक असते. खो’बऱ्यामध्ये का’र्यक्षम भरपूर प्रमाणात असते.

३) गूळ – आपल्या श’रिरासाठी गूळ हा अत्यंत आवश्यक मानला जातो. कारण गुळामध्ये लोह आणि कॅ’ल्शिअम मोठ्या प्रमाणात आढळते. गूळ हा उष्णता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. पोटांच्या सर्व वि’कारावर उपाय म्हणून गूळ फा’यदेशी’र आहे. गूळ खाल्यामुळे ऍ’सिडिटी कमी होते. समरण श’क्ती वाढते, हृ’दयाची का’र्यक्ष’मता वाढण्यासाठी मदत होते.

४) तूप – बऱ्याच जणांचा असा समज आहे की तूप खाल्यामुळे वजन वाढत असते. हा त्यांचा गै’रसमज आहे. तूप खाल्यामुळे में’दू उ’त्तम कार्य करतो. तसेच हृ’दयाचे कार्य व्यवस्थित चालू राहते. जर आपल्याला कोणत्याही प्रकारची श’रीराची सम’स्या असेल तर वरील घरगुती आणि अत्यंत साधा उपाय आपल्याला ला’भदायी ठरू शकतो.